ZADBAMY O TWÓJ UŚMIECH

 

Kopalnia wiedzy i doświadczenia

 

                     Poniedziałek    14-19

                     Wtorek             14-19

                     Środa                  8-14

                     Czwartek            8-14

 

                     Tel. +48 608 494 083,

                            +48 512 937 620,

                            (32) 726 15 28

 

 

 

  

Profilaktyka stomatologiczna

 

 

To wszelkie działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu próchnicy lub do zahamowania jej dalszego rozwoju, dotyczy również chorób przyzębia i wad ortodontycznych. Działania te skierowane są przeciwko czynnikom etiologicznym, do których należą:


• dieta sprzyjająca rozwojowi bakterii
• drobnoustroje obecne w płytce nazębnej
• własna podatność tkanek gospodarza
• czynnik czasu
• niedostateczna higiena jamy ustnej
• parafunkcje i dysfunkcje narządu żucia

 

Główne kierunki zapobiegania próchnicy to: utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej, przestrzeganie odpowiedniej diety, wykorzystanie kariostatycznego działania fluoru, regularne kontrole stomatologiczne, zabezpieczenie powierzchni zębów (np. fluoryzacja, lakowanie)

Płaszczyzny profilaktycznego działania:
- zapobieganie pierwotne – zasadnicza prewencja 
- zapobieganie wczesne
- zapobieganie tradycyjne

 

ZAPOBIEGANIE PIERWOTNE - obejmuje dzieci, polega na zmniejszeniu liczby nowych przypadków choroby, przez eliminacje czynników ryzyka. Ma na celu niedopuszczenie do kolonizacji jamy ustnej przez drobnoustroje (do infekcji najczęściej dochodzi przez przeniesienie bakterii od osób najbliższych np.: oblizywanie smoczka przez rodzica).


ZAPOBIEGANIE WCZESNE - obejmuje dzieci, młodzież i dorosłych. Ma na celu zmniejszenie liczby drobnoustrojów znajdujących się w jamie ustnej, np.poprzez stosowanie odpowiednich środków bakteriobójczych.


ZAPOBIEGANIE TRADYCYJNE - obejmuje dzieci, młodzież i dorosłych. Ma na celu wczesne diagnozowanie istniejących zmian chorobowych oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu. 

 


Przykładowe działania prewencyjne, które oferujemy w gabinecie:
- regularne badania kontrolne
- instruktaż higieny jamy ustnej 
- zalecenia dietetyczne przyjazne zdrowiu jamy ustnej 
- fluoryzacja 
- lakowanie
- infiltracja próchnicy początkowej preparatem Icon

 

Pytania do nas?